Inici

Resum Feina

Ubicació:
Blanes, Spain, Europe
Experiència Professional:
De 3 a 5 anys
Nivell Estudis:
Graduar Escolar
Tipus Feina:
Temps complet
Nombre de Vacants:
1
Sou:
1749,47€/bruts mes

2730- Oficial electricitat fontaneria (Ajuntament de Blanes)

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

IMPORTANT : SI NO ETS USUARI REGISTRAT AL SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ DE BLANES (CLUB DE LA FEINA) LA INSCRIPCIÓ EN AQUESTA OFERTA NO SERÀ TRAMITADA.

REQUISITS:

  • ESTUDIS: Graduat escolar, ESO, FPI o equivalent
  • IDIOMES: Català i castellà parlat
  • INFORMÀTICA: No requerida
  • EXPERIÈNCIA: Valorable de 3 a 5 anys a l'ofici
  • CARNET DE CONDUIR I VEHICLE: Carnet B

Funcions: Manteniment (aigua, electricitat, gas) d’instal·lacions municipals.
-Manteniment d’enllumenat públic.
-Competència professional per muntar aparells sanitaris, reparar i mantenir
instal·lacions de fontaneria i instal·lacions elèctriques de baixa tensió tant en els
edificis públics com en instal·lacions itinerants i de pública concurrència.
-Prestar suport bàsic polivalent en totes les activitats de la Brigada en què sigui
necessari.
-Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària
(tarimes, trasllat de mobiliari, etc.) pel desenvolupament de festes populars i
altres esdeveniments.
-Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels
treballs encomanats, així com tenir cura del seu manteniment.
-Donar suport a la resta d’àmbits de treball de la brigada quan sigui necessari.
-Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament
maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els
mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.CONDICIONS QUE OFEREIX L'EMPRESA
  • JORNADA: Completa
  • HORARI : Segons necessitat del servei
  • CONTRACTE : Laboral interí per vacant
  • DURADA : Temporal fins a cobertura del lloc de treball
  • SOU : 1749,47€/bruts mes

Developed by Figo Mago at www.tandolin.co.za