Inici Política de qualitat
Creació i Consolidació d'Empreses Comerç i Fires Formació Lloguer d'espais Turisme
Política de qualitat
Bookmark and Share

POLÍTICA DE QUALITAT

El Departament de Promoció de la Ciutat té com a objectiu fomentar l’ocupabilitat de les persones i donar suport al desenvolupament i consolidació de les empreses del territori

El servei de Formació Ocupacional del Departament de Promoció de la Ciutat està certificat segons la norma ISO 9001:2015


Amb aquesta política de qualitat, la Direcció vol destacar la importància complir amb tots els requisits del client, les parts interessades, així com els legals i reglamentaris. El nostre departament ha de ser un referent en la prestació d’un servei de qualitat adequat a les necessitats de tots els nostres persones usuàries.

Per tal d'assolir els objectius anteriorment esmentats ens basem en els següents principis:

 

Organització orientada al client i a les parts interessades

L'anàlisi i la comprensió de les expectatives de les parts interessades pertinents al sistema de gestió de la qualitat, clients, persones aturades, treballadors en actiu (usuaris), empreses, SOC, persones treballadores, inversors, proveïdors i societat, és el fonament per a la planificació de les accions i els nostres serveis per tal de donar resposta a aquestes expectatives i complir amb els seus requisits.

 

El compromís i el lideratge de la direcció

Procurant que el clima laboral permeti una bona comunicació interna, motivació i participació, intentant aconseguir que tot el personal implicat s'involucri en l'assoliment de les fites del Departament.

 

La participació del personal

Ja que aquest, és el nostre principal valor, entenem que la seva total implicació ha de fer que les seves habilitats i coneixements s'usin en benefici de l'empresa i de les persones usuàries.

 

L'enfocament a processos

Gestionant les activitats i els recursos en forma de procés, ens permetrà establir de forma clara i inequívoca les responsabilitats, les interaccions i els aspectes clau en totes les nostres activitats, alhora que disposar de resultats millorats, consistents i mesurables. Aquest seguiment i mesura dels resultats clau, ens donarà les bases per a la millora contínua de les mateixes.

 

La millora contínua del sistema

Un dels objectius permanents del desenvolupament global de l'organització, és la millora contínua. Aquesta activitat ha de ser pràctica habitual en el nostre treball per tal d'assolir el nostre repte d'ésser un referent en la nostra activitat en un futur i que, com a tal se'ns reconegui. Tanmateix, coordinació assumeix el compromís de garantir el compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a l'organització.

 

 

Departament de Promoció de la Ciutat Data: 25/04/2018